Miluška

11/2020

Miluška je potomkem Jozefíny. Pochází z opuštěné chatové oblasti. Narozená je cca 07/2020. Otestovaná, FeLV i FIV negativní, kastrovaná, očkovaná.