Aragon

11/2022

Aragon je kocourek z Algeca. Odchytávali jsme zde maličká koťata a když jsme již téměř odjížděli s maličkýma v přepravce, najednou se odněkud vyřítila 4 odrostlá koťata a běžela přímo k nám. Nechtěly se hnout. Naříkaly, mňaukaly jako by chtěly říct: vemte si nás s sebou. Krmeny byly na vrátnici. Vypadalo to na první vrh kočičky, která se už ale nenašla. Nebyl problém je vzít na ruce a naložit do auta. V každé firmě kočičkám hrozí, že se stanou obětí aut. Není to bezpečné místo pro kočičí život. U nás byly v léčbě pro pšikání. Teklo jim z očiček, kýchali s teplotou. 

Všem zaměstnancům a majitelům firmy bych ráda poděkovala za pochopení a vstřícnost, které se nám dostalo. Moc si toho vážíme, už proto že takové jednání není obvyklé. 

Aragon je narozený cca 04/2022. Je testovaný, FeLV a FIV negativní. Již kastrovaný, očipovaný a kompletně očkovaný. Přítulný ale zatím sám nechodí, ale při hlazení je rád.